Vad är Användbarhet för en Webbplats? Förbättra Användbarheten

christin hume Hcfwew744z4 unsplash 1

Användbarhet – för vissa en självklarhet, för andra en utmaning som är avgörande för framgång.

Du vill veta vad användbarhet är, hur viktig användbarhet är för din webbplats eller webbapp, eller letar du efter de viktigaste sakerna för att testa och optimera användbarheten av din webbplats?

Då är den här artikeln precis för dig.

Vad är användbarhet?

Användbarhet är ett kvalitetskriterium. Det indikerar hur enkelt, framgångsrikt och enkelt det är att använda en specifik design eller produkt för att uppnå ett önskat mål.

När det gäller användningen av stora maskiner eller produkter översätts användbarhet ibland också med funktionsduglighet eller lämplighet för användning.

Ett annat ord för användbarhet som ofta används är användarvänlighet. En term som understryker användarens betydelse. Detta innebär vanligtvis användarvänligheten hos användargränssnitt/användargränssnitt i samband med interaktioner mellan människa och maskin.

Dessutom förstås användbarhet också som den metod med vilken användarvänligheten optimeras som en del av en utvecklingsprocess.

Användbarhet – ett modeord?

Begreppet användbarhet har funnits länge. Men sedan PC-revolutionen på 1980-talet, den tillhörande ökningen av dagens typiska användargränssnitt för PC, surfplattor och mobiltelefoner samt informationsfloden, har begreppet användbarhet fått enorm betydelse.

Idag är kvalitetsfunktion ingenting som du kan ignorera i dagens digitala värld.

Hur viktigt är det användbarhet idag?

Det korta svaret är extremt viktigt.

Ingen har idag tid eller lust att läsa bruksanvisningen först för att hitta kontakten på en hemsida eller för att kunna använda en app.

Vad händer om dina butiksbesökare inte kan hitta den önskade produkten trots att du har den? Kan du inte läsa informationen för att den är för liten? Är en knapp inte klickbar? Eller bombarderar du dina besökare med så mycket information på en gång att de blir överväldigade?

För det mesta lämnar de din sida och går till dina konkurrenter som är bara ett klick bort.

Detta är en förlust som kan bli väldigt dyr i längden.

Användbarhet i siffror

Enligt undersökningar utförda av Nielsen ger en investering på 10 % i användbarheten av en webbplats en genomsnittlig förbättring på 83%. Det leder också till en fördubbling av en önskad kvalitetsfunktion.

Kvalitetsfunktionerna inkluderar till exempel konverteringsfrekvens, användarprestanda (t.ex. Tiden för att lösa en uppgift eller mängden webbplatstrafik.

Return on Invest (ROI) är därför ganska anmärkningsvärd.

5 mål för god användbarhet

Hur känner du igen bra användbarhet? Jämfört med andra kvalitetskriterier kan användbarhet inte bara besvaras med en fråga eller bestämmas av ett värde.

Snarare talar man om bra användbarhet när dessa 5 mål uppnås.

1. Intuitivt att lära

Hur lätt är det för användare att förstå och använda en webbdesign eller produkt om de inte visste det innan?

2. Effektivt för att uppnå målet

Hur snabbt kan en användare nå det önskade målet?

3. Minnesvärd

När man väl lärt sig, är det lätt att komma ihåg, så att en besökare inte behöver fråga om vägen igen vid nästa besök? Eller behöver man inte lära sig om hur något fungerar?

4. Feltolerans

Hur ofta händer misstag innan en användare uppnår ett mål? Är misstagen förlåtliga och snabbt avhjälpbara, eller fortsätter användare att göra samma misstag utan att nå målet?

5. Tillfredsställelse

Hur mycket nöje ger det användarna att använda en produkt, använda en design, interagera med en webbplats? Skulle du gärna använda den igen nästa gång?

I vissa fall beskrivs även effektivitet och tillgänglighet som ytterligare mål för god användbarhet. Också för att effektivitet definieras som en egenskap för god användbarhet. Men jag antar att användarna är riktigt nöjda först när de har uppnått sitt mål. Både effektivitet och tillgänglighet måste ges för detta.

Hjälp, användbarhet och användarupplevelse

Särskilt användbarhet och användarupplevelse används ofta på en gång. Även om de är nära besläktade är distinktionerna relevanta. Så här är en kort skillnad.

Verktyg – Att använda

Verktyget anger om en design eller produkt är till någon nytta för en användare

Användbarhet visar hur enkelt, effektivt och tillfredsställande det är att använda en design eller en produkt

Användarupplevelse

Beskriver summan av känslor i en interaktion. Med användarupplevelsen är det viktigt att skapa rätt ramverk, eftersom dina webbplatsbesökare kan njuta av sitt besök på din webbplats och uppfatta det som övertygande.

Både användbarhet och användbarhet är tydliga kriterier för användarupplevelsen.

Varumärkesupplevelse

Beskriver summan känslor för ett varumärke. I jämförelse handlar det inte om en upplevelse med en webbdesign eller en produkt, utan om helheten av alla upplevelser som bidrar till en attityd, en känsla mot ett varumärke.

Upplevelsepyramiden

Enligt ledande UX-experter uppfattar användarna först nytta, sedan användbarhet, användarupplevelse och sedan varumärkesupplevelse. Precis som med Maslows behovshierarki måste de lägre grundnivåerna först ges för att ha en positiv effekt på det positiva förverkligandet av nivåerna ovan.

Användbarhet och varumärke

Användbarhet har en automatisk effekt – om än ibland omedvetet – på det egna varumärket, på varumärket av en produkt eller ett företag.

Även om bra användbarhet är så intuitivt och enkelt att användaren helst inte ens märker det, dålig användbarhet upplevs som en störande faktor. Detta kan leda till irritation och besvikelse hos användaren och i slutändan till att man vänder sig bort från ett varumärke, en produkt eller ett företag.

Tvärtom gäller det också att ju gladare dina besökare är, desto större är chansen att lämna ett bestående intryck med användarupplevelsen och bli positivt ihågkommen som varumärke.

Användbarhet och SEO

På jargongen av SEO-experter pratas det oftare om mätbara variabler som avvisningsfrekvens eller konverteringsfrekvens. Men det är inte ovanligt att användbarheten har ett avgörande inflytande på dessa variabler.

Som beskrivits ovan kan en investering på 10 % i användbarhet fördubbla konverteringsfrekvensen eller till och med halvera avvisningsfrekvensen.

Varför är det så? Bra användbarhet gör att användarna snabbt och glatt når sitt mål. Gör ett köp, gör en förfrågan eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Detta är inte bara bra för den kortsiktiga konverteringsgraden. Användarnas vilja att komma tillbaka är också given och eftersom användarna har nått sitt mål hoppar de inte av i förväg.

Även sökmotorer som Google och Co märker detta och utvärderar respektive webbsida mer positivt inom ramen för sina algoritmer. Rankingen förbättras.

Användbarhetsutvärdering – när?

Det finns många kvalitetsfunktioner som utvärderas en gång och sedan står för evigt. Ljusstyrkan på en lampa, hastigheten på en viss bil. Visst kan det finnas slitage, men om du köper en lampa idag och köper den om ett år kan du förvänta dig samma ljusstyrka.

Användbarhet, å andra sidan, är en kvalitetsfunktion som beror på användaren och förändras över tid. Inte bara för att användaren kan förändras och har olika preferenser och förväntningar över tid, utan också för att målgruppen och allmänna förutsättningar kan förändras.

Användbarhetstester är därför särskilt meningsfulla i 3 faser.

1. Användbarhetstester – Innan en ny design eller en ny produkt utvecklas

Om det redan funnits en design tidigare kan det avgöras under omdesignen vad som fungerar i den tidigare designen har och vad inte. Konkurrentanalyser och undersökningar av din målgrupp är också meningsfulla i denna fas för att ta reda på vilka funktioner den nya webbdesignen eller produkten ska ha och vilka som inte ska.

2. Användbarhetstester – Under utvecklingsfasen

I denna fas är det viktigt att testa om funktionerna verkligen tas emot som önskat. Oavsett om det finns förbättringsförfrågningar vid ett eller annat tillfälle, tillägg är nödvändiga eller vissa funktioner måste tas bort eller ersättas.

Testerna i denna fas bör upprepas tills god användbarhet faktiskt uppnås.

3. Användbarhetstester – I de första 1-2 faserna efter att ha gått live

Oavsett hur många tester som redan har gjorts. Att gå live och den tillhörande verkliga marknaden är alltid något annat. Speciellt eftersom det alltid är möjligt att fel blir kända som inte funnits i tidigare tester. Det lönar sig därför att genomföra testerna ett tag efter publicering.

Men var försiktig…

I fråga om en omdesign eller nylansering sker en så kallad anpassningsfas. De flesta människor är till en början skeptiska till innovationer, även om de medför betydande förbättringar. En positiv utvärdering av den nya designen / den nya produkten fördröjs därför tills användaren har blivit bekant med den.

Dessutom är det vettigt att kontrollera din egen webbdesign eller produkt då och då. Internet i synnerhet, den tillhörande tekniken och användarnas förväntningar utvecklas ständigt. Och tävlingen sover inte heller. Detta påverkar designupplevelsen, prestanda och sökmotoroptimering och i slutändan framgången för en webbplats.

Checklista för webbplatsens användbarhet

Nog om bakgrunden, här är några praktiska tips som du kan använda för att testa och optimera din webbplats användbarhet.

1. Snabbt igenkänd

Vet dina besökare inom de första 3 sekunderna att de är på din webbplats och exakt var de är på din webbplats? Till exempel genom att känna igen din företagsdesign och startsekvensen, se sidan som du är på startsidan eller en specifik tjänstsida eller en artikel som denna.

2. Snabbnavigering

Det här handlar om huruvida dina besökare snabbt kan hitta runt och navigera till sin destination. Det är bäst att fråga dina testpersoner om detta…

Är dina sidor och relaterat innehåll lätt synliga via din meny?

Hittar dina besökare önskade sidor i menyn? Till exempel en specifik prestationssida? Eller är det så dolt att det inte är klart var man kan hitta det?

Menyer kan bli enorma nu för tiden, men i genomsnitt kan människor ”bara” fånga 7 objekt åt gången. Längre menyer leder inte till snabbare, utan långsammare orientering och val.

Är navigeringen tydlig och enhetlig på hela din webbplats? Till exempel genom tydliga länkar som kan hittas där en användare behöver och vill ha dem?

3. Snabböversikt – Skannbarhet

Är innehållet på din webbplats lättillgängligt? De flesta läser inte en webbsida uppifrån och ned, utan skannar först en sida för att se till att den är relevant för dig.

Vid skanning uppfattas i första hand rubriker, bilder och grafik som sticker ut från den vanliga texten och i din sammanfattning ger ett första intryck av vad det fungerar på din sida.

Kontrollera därför din sida på om du har tillräckligt många rubriker, underrubriker och media som snabbt visar vad det handlar om.

4. Snabbinformerad – läsbarhet

Är innehållet på din webbplats läsbart för alla skärmstorlekar? Till exempel för att…

  • teckensnittsstorleken är optimerad för olika enhetsstorlekar.
  • Din webbplats har en responsiv design.
  • Kontrasten mellan teckensnittsfärgen och bakgrunden är tillräckligt hög.
  • Du uppmärksammar tillgänglighet och följer tillgänglighetsstandarder.

5. Snabbförstådd – språk

Erbjuder du ditt innehåll på rätt språk för din målgrupp? Till exempel på engelska, spanska eller även turkiska och ryska?

6. Snabbförstådd – bildspråk

Bild- och ikonspråket hjälper också dina besökare att snabbt hitta runt och nå sin önskade destination.

Måste dina besökare först tänka på vad en viss ikon kan betyda eller förstår de det omedelbart?

Om du är förvirrad över vad bilden ska berätta för dig kan detta minska din tillfredsställelse och, i vissa fall, leda till att du inte klickar på en ikon och därför inte kommer till din destination.

Det är därför bäst att förtydliga med testpersoner som motsvarar din målgrupp om ditt ikon- och bildspråk är tydligt och förståeligt.

Ett exempel på en ikon som är mycket välkänd över hela världen är bokstavssymbolen för mailkontakt.

7 . Navigera effektivt – klickbar och korrekt

Ingen länk, knapp eller menyalternativ är till någon nytta om den inte är klickbar. Ändå händer detta igen och igen. Ibland helt enkelt för att för många länkar ligger för nära varandra, så det är lätt att klicka på fel länk.

Testa därför alla länkar i valfri skrivbordsvy samt i en surfplatta och mobiltelefonvy. Fungerar de alla?8:e. Minnesvärd – Förståelig

Dina ikoner är speciellt designade för dig, men är de unika och tydliga? Använder du 3 olika färger för dina 3 kärntjänster, som alltid står för dessa tjänster?

Bra, det gör det lättare att snabbt lära sig och komma ihåg nya saker

9. Lyhördhet

Ett typiskt exempel på detta är lyhördhet. En användare har idag rätt att anta att webbplatsen är optimerad för mobilvisningar såväl som för stora skärmar.

Med hänsyn till vad som kan förväntas spelar även placeringen av visst innehåll och element in. Som regel hittar webbplatsbesökare länken till avtrycket längst ner, i sidfoten på en webbplats. Företagets logotyp, å andra sidan, finns vanligtvis uppe till vänster (sällan uppe till höger) och länkad till startsidan.

Användningen av hamburgarmenyn har nu blivit erkänd. Om menyn inte visas med hamburgerikonen kan detta vara irriterande.

Vid det här laget kan användartester med personer som ännu inte har besökt din webbplats snabbt visa om det förväntade är givet eller om de måste söka också lång.

10. Effektivitet tack vare prestanda

Hastighet spelar en avgörande roll på Internet idag. Enligt Mary Ellen Coe, VD för Googles Global Customer Solutions, kan laddtider på ”bara” en sekund minska konverteringarna med 20 %. Potentiella kunder kommer helt enkelt inte fram till sin destination.

Det är därför värt att testa prestandan. Till exempel med web.dev eller PageSpeed ​​​​Insights – båda från Google. Här läggs även fokus på de så kallade Core Web Vitals, som har använts av Google för att utvärdera webbsidors användarvänlighet sedan 2021.

11. Resa

Ju längre en väg en användare måste gå för att nå destinationen högre sannolikheten att han hoppar av däremellan. I sammanhanget talar man också om interaktionskostnader.

Så kolla hur lång tid det tar innan en användare kan köpa en produkt av dig, kontakta dig eller registrera dig för en kurs. Med varje steg, med varje klick som är nödvändigt, fundera på om det faktiskt är nödvändigt eller om ett steg skulle kunna hoppas över i framtiden.

En jämförelse med dina konkurrenter kan också hjälpa här.

12. Effektiv genom att fokusera

Att undvika sensorisk överbelastning kan hjälpa dina besökare att snabbt hitta runt och därmed snabbt nå sin destination. Det betyder inte att du behöver klara dig utan media, animationer, ytterligare information eller liknande.

Tvärtom. Det handlar snarare om att placera texten och de grafiska elementen som hjälper till att övertyga dina användare och föra dem till deras destination. Självklart utan att störa någon annan. Liknar ett galleri där varje bild har sin plats och plats att arbeta på.

Vita utrymmen, tillräckliga avstånd, innehållslogik och naturligtvis reduktionen till det väsentliga kan ha stor effekt.

13. Underhållbarhet

En webbplats har ofta flera användare. En gång dina besökare – och ofta du och ditt team själv. Åtminstone om du inte har webbplatsen underhållen av en webbdesignbyrå eller webbdesigner.

Det är viktigt att din webbplats också har den användbarhet som du önskar. Med andra ord kan artiklar läggas upp snabbt, enkelt och till exempel till din belåtenhet. Till exempel genom ett individuellt skapat innehållshanteringssystem som WordPress.

14. Effektivitet – felfri användning

Sist men inte minst, testa din webbplats för att säkerställa att den visas korrekt på alla enheter och skärmar och att den fungerar som önskat. Tekniken utvecklas snabbt. Det är mycket möjligt att en webbplats som fungerade förra året har fel och problem idag. Ofta kan felen åtgärdas snabbt, men du måste känna till dem först och sällan kommer en potentiell kund att ringa och påpeka att en funktion på din webbplats inte fungerar.

Slutsats – Användbarhet

Användbarhet är som en tjänst till kunden som kan förväntas. Förutom att förväntningarna beror på tiden, målgruppen och det egna företaget, förändras om och om igen och är en ganska utmaning i sig. Men en utmaning värd att anta. För dina kunder, för ditt varumärke och din avkastning på investeringen.

Lämna ett svar

Related Posts