Vad är Professionell Webbdesign? Komplett Guide

ux indonesia qC2n6RQU4Vw unsplash

Det första intrycket görs på webben på mindre än 3 sekunder.

Professionell webbdesign ser till att ditt budskap når och övertygar din målgrupp. Och det från första millisekund.

Men vad är det egentligen som gör en professionell webbdesign? Hur går ett webbdesignprojekt som är professionellt till? Och är det rätt för dig?

Om du ställer dessa frågor är den här artikeln skriven för dig! Om du undrar vad webbdesign är rekommenderar jag vår artikel ”Vad är webbdesign?”.

Vad kännetecknar professionell webbdesign?

Professionell webbdesign är inte en färdig produkt vars mått och färger kan beskrivas. Istället är det en individuellt anpassad lösning för dig. Skapad av experter och speciellt designad för att nå dina mål på webben. Specifikt kännetecknas professionell webbdesign av följande aspekter:

1. Professionell webbdesign är en framgångsrik lösning

Bakom varje webbplats som skapas finns en önskan att uppnå ett specifikt mål. Vare sig det är för att vinna nya kunder, investerare eller anställda, för att stärka din egen image eller för att öka försäljningen.

Först och främst behövs en exakt analys för att på bästa sätt förstå de initiala problemen och ramverket. För även om målet är ganska tydligt brukar det finnas olika anledningar till att det ännu inte har uppnåtts. Till exempel för att din gamla webbplats saknar funktioner eller att den borde ha nått en annan målgrupp hittills.

Likaså finns det alltid ett ramverk som är relevant för att uppnå målet. Detta inkluderar tid och tekniska aspekter samt att tydliggöra din målgrupps önskemål, krav och värderingar.

Tillsammans visar webbplatsanalys och ramanalys inte bara felkällor utan framför allt optimeringspotential.

Baserat på analysen skapas en plan och ett erbjudande om förverkligandet. Slutligen implementeras, testas och finjusteras lösningen så att dina mål uppnås.

2. Professionell webbdesign är en varumärkesambassadör

Webbdesign förmedlar ett budskap, en historia, på ett visuellt och påtagligt sätt. Helst från dig, ditt varumärke, ditt företag.

Om du inte ger marknaden historien att prata om, kommer de att definiera ditt varumärkes historia åt dig. Och vanligtvis är det inte historien du gillar.

Det är därför det är så viktigt att ditt budskap inte bara är tydligt för dig. Men att det förmedlas autentiskt, målgruppsspecifikt och övertygande via din webbdesign. Professionell webbdesign börjar här. Designkonceptet som skapas i detta sammanhang visar vägen för alla designbeslut mot ditt mål.

3. Individualitet som en kvalitetsegenskap för professionell webbdesign

En av de viktigaste aspekterna av professionell webbdesign är att den är 100 % skräddarsydd efter dina mål, krav och behov. Det gäller inte bara designen som är synlig för alla och de funktionaliteter som kan upplevas. Alla kopplingar mellan individuellt designade designelement till ett innehållshanteringssystem som WordPress ingår också.

Medan vissa byråer och designers använder färdiga mallar eller kod från äldre projekt, tar sig professionella webbdesigners tid att skräddarsy din webbplats. Detta säkerställer att varje kodrad överensstämmer med dina mål. Att – om så önskas – din webbplats kan hållas uppdaterad intuitivt av dig själv. Och givetvis att dina besökare snabbt kan hitta den information och erbjudanden de vill ha.

Dina utökade planer för framtiden kommer också att beaktas. Detta gör att din webbplats kan växa och utvecklas med dig över tid.

Allt från typografin till färgschemat till media och databaser som används skräddarsys som en del av en professionell webbdesign för att passa dig, ditt varumärke och din publik.

4. Användbarhet och användarupplevelse – ett måste för professionell webbdesign

Varje webbplats, oavsett hur vacker den är, är bara framgångsrik om den hittas, uppskattas och helst även rekommenderas av din målgrupp. När de förstår att du erbjuder dem verkligt mervärde blir det en win-win-situation för dig och dina besökare.

Hur klarar du av det? Speciellt där din målgrupp är i fokus, från analysen till ditt designkoncept till din webbplats live. Användbarhet och användarupplevelse är därför mycket viktigt. Men vad betyder det konkret?

Användarvänlig design

Din webbplats kommer att utformas för att vara användarvänlig. Och på ett sätt som passar din målgrupp. Detta inkluderar till exempel valet av din meny, teckenstorlek och färg samt tydliga navigerings- och interaktionsalternativ. Allt som ger din målgrupp snabb orientering och gör det enkelt för dem att få den information de vill ha.

Prestanda

En bra användbarhet och användarupplevelse innefattar därför också en mycket bra prestanda på din webbplats. Om det till exempel tar för lång tid att bygga din webbplats, minskar det besökarupplevelsen och förtroendet för dig och kvaliteten på dina tjänster.

Långsamma laddningstider? Fungerar inte webbplatsens funktioner som de ska? Webbplatser som inte är responsiva? Allt detta leder till besökarförluster.

Det borde inte hända. Därför inkluderar professionell webbdesign även prestandan och den tekniskt felfria funktionen hos din webbplats. Bra för dina besökare, din ranking och din webbframgång.

Användarupplevelse

Idag vill användare inte bara ta reda på mer om din webbplats, de vill också ha en trevlig upplevelse med den. Beroende på målgrupp ingår här en tydlig minimalistisk design. En som inbjuder dig att fokusera på ditt innehåll på ett trevligt sätt och att undkomma all informationsöverbelastning för ett ögonblick.

Å andra sidan kan det också innehålla starka visuella element som animationer och på så sätt göra dina styrkor levande. Vare sig det är något som upplyses av animationen eller att ett samband blir tydligt. Oavsett om ditt företags dynamik och realiseringsstyrka verkligen kommer till sin rätt. Professionell webbdesign implementerar därför den besöksupplevelse som passar din målgrupp och är minnesvärd.

5. Viktigt innehåll

Eftersom professionell webbdesign handlar om att nå mål och skapa mervärde för din målgrupp är värdefullt innehåll viktigt. Vad som är värdefullt och vad som är viktigt beror förstås på din målgrupp.

Men det är värt att optimera de visuella medierna för att uppfylla dina mål som en del av designkonceptet. Gör dina texter tillgängliga på olika språk för varje målgrupp. Och slutligen lönar det sig att samordna allt. Din högkvalitativa design iscensätter ditt innehåll skickligt, ger det utrymme att arbeta och ser till att ditt budskap når fram.

6. Professionell webbdesign

Som en central del av din marknadsföringsstrategi online spelar din webbplats alltid en nyckelroll för din framgångsrika offentliga image. Oavsett om det fungerar som ett digitalt visitkort, målsida för reklamkampanjer, framgångsrik företagswebbplats eller onlinebutik.

Professionell webbdesign har därför din effektiva, holistiska marknadsföringsstrategi i åtanke. Som ett resultat kommer din webbplats att optimeras. Och på ett sådant sätt att dina besökare enkelt kan hitta dem via sökresultatsidorna på Google, Bing och andra sökmotorer. Att innehållet på din webbplats enkelt kan delas på sociala medier eller att målsidor perfekt matchar dina annonser.

Detta inkluderar en premium webbdesign som din marknadsföring och Marknadsför din framgång på webben på ett holistiskt sätt.

Utformningen av tekniska och innehållsrelaterade aspekter för sökmotoroptimering och den optimala kombinationen av sociala media, hemsida och annonser flyter också hit med en.

7. Modern funktionalitet

Professionell webbdesign går automatiskt hand i hand med professionell webbutveckling. Det är två sidor av ett mynt. Webbutveckling gör din design verklig och levande på webben.

Möjligheterna som internet och tillhörande teknologier erbjuder för din design, ditt varumärke, din uppfattning på webben ökar dag för dag. Det som var otänkbart igår är möjligt redan imorgon och kanske verklighet i övermorgon.

Det handlar inte bara om den ökända tekniska grunden för din webbplats. Allt handlar om hur du kommunicerar ditt varumärkesbudskap. Är ditt varumärke uppdaterat och kan bemästra dagens utmaningar inom teknik och digitalisering? Är du uppdaterad?

Erbjuder du dina besökare en tydlig och intressant upplevelse? Här spelar den ständigt föränderliga och förbättrande tekniken en avgörande roll. Det finns nya sätt att skilja dig från dina konkurrenter varje dag. De bästa webbplatserna använder dem framgångsrikt. Låt oss tänka på 3D-skuggor, interaktiv webbdesign, smidig rullning, parallaxeffekter och sidövergångar.

Professionell webbutveckling tänjer därför alltid på gränserna för vad som är möjligt. På så sätt skapar det nya imponerande resultat som skiljer dig från dina konkurrenter.

Samtidigt bygger professionell webbutveckling och webbdesign på ren kod. Det betyder att varenda rad kod är skriven exakt för dig, felfri och av bästa kvalitet. Detta ökar inte bara prestandan på din webbplats och användarupplevelsen. Säkerheten för dina besökare och dina egna uppgifter garanteras också.

8. Professionellt med ett allsidigt program

Inte bara tekniken utan även din målgrupp, marknaderna och ditt framgångsrika företag utvecklas ständigt. Professionell webbdesign tar hänsyn till denna utveckling. Den är därför implementerad på ett sådant sätt att den ständigt kan uppdateras och vidareutvecklas därefter.

Den kan anpassas, utökas och designas om regelbundet eller vid speciella tillfällen för att möta nya krav. Utan att behöva skapa en helt ny hemsida. Snarare erbjuder professionella webbdesignbyråer ett allsidigt program som håller din webbplats uppdaterad efter att den har gått live, skyddar den från attacker och gör den framtidssäker. Så inte bara dina nuvarande mål utan även dina framtida mål kan uppnås.

Vem behöver professionell webbdesign?

Professionell webbdesign är det bästa sättet att skapa din egen webbplats. Men precis som när du väljer bil, klocka eller soffa, finns det alltid situationer där du måste göra kompromisser.

När du avgör om en professionell webbdesign är rätt för dig handlar det inte om preferenser, det handlar om att din affärssituation passar. Uppnår du dina nuvarande mål med din webbplats? Får du de konverteringar du vill ha eller den synlighet du behöver? Och uppfyller din webbplats nuvarande och framtida krav? Då kommer din webbplats att göra sitt jobb.

Om inte, är det dags för en ny webbdesign av högre kvalitet som gör dig rättvisa. Här är en kort översikt över när vilken kvalitetsnivå av webbdesign är rätt för dig.

Standardwebbdesign

Den goda standarden ligger på andra plats för webbdesignkvalitet. Att uppgradera från en billig webbplats till en som uppfyller standardkriterierna för företagswebbplatser innebär vanligtvis följande:

Din webbdesign blir lite mer individuell och din webbplats täcker redan några specifika behov hos dig och/eller din målgrupp. Innehållshanteringssystem läggs ofta till, vilket gör det enklare att hålla innehållet uppdaterat på egen hand och att göra webbplatser med större volymer säljbara.

Business Standard-webbplatser erbjuder redan en högre nivå av varumärke och auktoritet. Detta gör att dina besökare kan bygga mer förtroende för dig än med en billig webbplats.

Förverkligandet görs vanligtvis av en webbdesigner, en webbdesignbyrå eller en designer tillsammans med en programmerare.

Professionell webbdesign i premiumkvalitet

Förstaplatsen går till VIP- eller premiumwebbplatsen. Den är skräddarsydd efter dina mål och dina nuvarande och framtida affärsbehov. För att uppnå dina mål hittas den av din målgrupp, erbjuder dig en anmärkningsvärt vacker användarupplevelse och verkligt, övertygande mervärde.

Även för dig och ditt team kommer arbetet med att uppdatera ditt innehåll och interagera med dina webbplatsbesökare att vara effektivt, lätt och trevlig.

Som en del av webbdesignprocessen sker en mer omfattande analys och testning. De ser till att problem, krav och önskemål identifieras i ett tidigt skede. Att det inte finns någon försköning av symtom, utan att verkliga lösningar realiseras för de bakomliggande orsakerna och målen. På så sätt kommer alla aspekter av din webbplats att optimeras och varumärkesmärkas. Berättar din historia om din webbdesign på ett sätt som är autentiskt och övertygande.

Din nya, mycket funktionella webbplats som inbjuder till interaktion lämnar ett bestående intryck av dig tack vare professionell webbdesign. Skillnaden mellan dig och dina konkurrenter är tydligt synlig och påtaglig för dina webbplatsbesökare.

Slutsats professionell webbdesign

En professionell webbplats i premiumkvalitet är resultatet av experter som, fulla av kunskap och glädje, gör att dina mål på webben uppfylls. Väletablerade team som är bekanta med användarupplevelse och accepterar alla tekniska utmaningar.

Men allt som allt är en premium webbdesign inte lämplig för alla. Vissa privatpersoner och företag behöver helt enkelt en webbplats som uppfyller ett behov eller två.

Om företaget växer och med det de mål som eftersträvas online med hemsidan krävs en uppgradering av hemsidans kvalitet. Detsamma gäller om kraven från dina (potentiella) kunder ökar.

Ju viktigare det blir att framhäva styrkorna i ditt varumärke, och ju mer sticker ditt företag ut från dina konkurrenter, synligt och påtagligt, desto viktigare är professionell webbdesign för att uppnå dina mål.

Lämna ett svar

Related Posts