Hur Viktiga är Arbetsflöden i ditt CRM-System?

pexels burst 374016

Om din företagsstrategi är kundcentrerad och du strävar efter en motsvarande hög kvalitet på din kommunikationsförmåga är automatiserade processer – arbetsflöden – mycket viktiga. I denna artikel går vi igenom varför.

Customer Relationship Management (CRM) är en del av en företagsstrategi som i allt högre grad är inriktad på potentiella och befintliga kunder: Den fokuserar på att bygga, utveckla och underhålla varaktiga kunder relationer.

Syftet är att öka värdet på företaget eller affärsrelationen som kunden uppfattar. Detta uppnås med relevant, värdefullt innehåll, men också genom hög lyhördhet, ett personligt tillvägagångssätt och säkert datautbyte.

Att implementera denna strategi innebär för företag att ägna sig åt sig till en kontinuerlig, organisatorisk lärandeprocess. IT-stöd i form av ett CRM-system gör detta projekt möjligt.

Isolerade lösningar kombineras

Ett CRM-system är en allt-i-ett-lösning eller, när det gäller mogna strukturer, syftar till att kombinera individuella isolerade lösningar. Analysappar, callcenter, datorstödd försäljning, helpdesk, marknadsföringsstöd, webbapplikationer och mer är anpassade och sammanförda.

Ett samordnat systemlandskap skapas med en enda kunddatabas som alla delar av företaget kan komma åt.

Detta CRM-systemlandskap inkluderar alla kommunikationskanaler mellan företag och interna och externa intressenter
slår samman kundinformation och utvärderar den kontinuerligt synkroniserar och operativt stödjer marknadsföring, försäljning och service.

Operativt stöd för marknadsföring, försäljning och service

Ett sådant CRM-system möjliggör automatiserad implementering av enskilda arbetsmoment. Du kan till exempel automatiskt skicka personliga e-postmeddelanden, uppdatera och segmentera kunddata eller schematiskt uppmärksamma din säljare på specifika nya kontakter. Om dessa arbetsmoment är tydligt strukturerade och förutbestämda talar man också om arbetsflöden.

Vad är ett arbetsflöde?

Ett arbetsflöde är en sekvens av exakt beskrivna villkor och åtgärder. Det hänvisar till en specifik operativ process, har en definierad början, en strukturerad process och ett fast slut.

Ett arbetsflöde kan alltid startas om ingen interaktion från en användare eller anställd krävs.

Avlasta anställda med arbetsflöden och skydda personuppgifter

Två centrala mål stöds med hjälp av arbetsflöden. Du tillhandahåller av en Konsekvent, effektivt sätt att arbeta för att avlasta de anställda och för ditt företags konkurrenskraft möjliggör säkra och pålitliga arbetsprocesser trots komplexa lagar eller regler och processer.

Med arbetsflöden ökar du förmågan att kommunicera med dina önskade kunder och säkerställer att dina processer uppfyller olika krav. Till exempel den allmänna dataskyddsförordningen.

Slutsats

I ett CRM-system implementeras operativa processer i ett kundcentrerat sätt, kontinuerligt övervakat och reviderat vid behov. Arbetsflöden är viktiga delar i dessa processer. När du designar ditt CRM-system eller när du köper ett CRM-system, se till att de arbetsflöden som du behöver för dina affärsprocesser kan tillhandahållas.

Lämna ett svar

Related Posts